Aviation Infotic

Spółka Aviation Infotic jest innowacyjnym przedsiębiorstwem ukierunkowanym na prace badawczo-rozwojowe w zakresie unikalnych technologii lotniczych przeznaczonych dla bezzałogowych statków powietrznych (UAV), konstruowaniem i dostarczaniem odbiorcom indywidualnym oraz instytucjonalnym wysoko wyspecjalizowanych jednostek i systemów bezzałogowych statków powietrznych opartych na objętej ochroną patentową platformie UAV ZPL1 o unikalnych cechach konstrukcyjnych oraz innowacyjnych parametrach lotu łączących w jednej bryle cechy i funkcjonalność lotu samolotu i śmigłowca.
Start i lądowanie UAV ZPL1 jest możliwe w dowolnych warunkach terenowych, także bez kontaktu z ziemią – nie wymaga wyrównanych lub utwardzonych pasów lotniskowych.

Funkcjonalność i zadania Systemu w stanach zagrożenia i stanach kryzysowych

stałe utrzymywanie w powietrzu i zarządzanie komunikacją

Stałe utrzymywanie w powietrzu i zarządzanie wzajemną komunikacją oraz transmisją danych zespołu („roju”) kilku do kilkunastu UAV ZPL1 jednocześnie

Dostarczanie ładunków

Dostarczanie ładunków ( lekarstwa, środki łączności, etc.) do wyznaczonych punktów

Zapewnienie stałego video-monitoringu całego obszaru działania

Zapewnienie stałego video-monitoringu całego obszaru działania lub możliwie jak największej jego części

Systemowe wskazywanie zmian terenu

Systemowe wskazywanie zmian terenu zachodzących w zadanych interwałach czasowych

Obserwacja wizji w podczerwieni

Alerty ostrzegawcze

W ramach zautomatyzowanych funkcji oprogramowania zarządzającego ze wskazaniem punktów kryzysowych na mapie terenowej.

Bieżące mapowanie obszaru objętego działaniami

Alternatywny system łączności

Zapewnienie zawieszonego stale w powietrzu, alternatywnego systemu łączności radiowej i transmisji wideo

Napisz do nas


Dane kontaktowe

AVIATION INFOTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

REGON: 364786197, NIP: 9542766772

Adres

Kościuszki 227
40-600 Katowice Polska

Email

biuro@infotic.com

Telefon

+48 32 42 06 970

Fax

+48 32 42 06 901